Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.luvion.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.luvion.no er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen.

Du må være over 18 år for å kunne handle hos oss.

Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

1. DEFINISJON AV PARTNER

Selger er: Fiskerstrand Hegland AS, Postboks 52, 3249 Sandefjord, med org.nr.: 998059186, tlf.: 92 65 47 88, og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

2. GJENNOMFØRING AV KJØP I NETTBUTIKKEN

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen (se lenke), som består av følgende punkter:

- Orientering
- Valg av produkter
- Handlekurven
- Valg av forsendelses- og betalingsmåte
- Eventuell registrering
- Kontroll av bestillingen
- Bekreftelse av bestillingen
- Mottak av ordrebekreftelse

3. BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på email. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Når du betaler med kort, trekkes beløpet fra kortet ditt omgående. Når betalingen er gjennomført, vil du motta kvittering på mailadressen du oppga da du bestilte.

4. OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.”

5. PRISER

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Leveranser til Sverige, Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift. Priser på varer som selges ut av Norge, er oppgitt uten MVA og står oppført som Int Price.


6. BETALING

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav, bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 200 + frakt tur / retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

7. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vanligvis innen 3-5 virkedager + postgang. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Leveringsmetode: Vi tilbyr ulike fraktalternativer. Fraktalternativ velger du i kassen.

Fraktpriser: Pris på frakt avhenger av hvor mye du kjøper og hvor du bor.

8. UNDERSØKELSE AV PRODUKTENE

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

9. DINE RETTIGHETER VED FEIL OG MANGLER (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig, primært ved å søke retur på vår web. Support og retur. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

10. GARANTI & REKLAMASJON

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år.

11. ANGRERETT

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater, VHS-kassetter og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt. Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server. Angreretten gjelder heller ikke for tidsbestemte ytelser, som kinobilletter, eller for varer som forringes raskt, som for eksempel blomster.

12. PERSONPOPPLYSNINGER

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år. Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når: du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

13. SALGSPANT

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.”

14. PRISER OG LEVERING

- Alle priser er oppgitt ink. mva., med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
- Priser på varer som selges ut av Norge, er oppgitt uten MVA og står oppført som Int Price.
- Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
- Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.
- Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
- Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
- Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Fiskerstrand Hegland AS sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

IMPORT TIL SVERIGE: Dersom varen bestilles i fra Sverige og sendes til Sverige, betaler du ikke norsk MVA på varen du kjøper i vår nettbutikk. Priser uten norsk MVA står oppført som Int. price (Internasjonal pris) i nettbutikken. Når varen annkommer Sverige, blir den tolldeklarert og det legges til 25% MVA på kjøpesummen omregnet til SEK. I tillegg kommer det en importdeklarationsavgift på 100 SEK. Svensk MVA og importdeklarationsavgift betaler du når du mottar varen i Sverige.

15 - SMS-markedsføring

Ved å samtykke til Luvion.no sin SMS-markedsføring i kassen og initialisere et kjøp eller abonnere via abonnementsverktøyene våre, godtar du å motta tilbakevendende tekstvarsler (for din bestilling, inkludert påminnelser om forlatt utsjekking), tekstmarkedsføringstilbud og transaksjonstekster, inkludert forespørsler om anmeldelser fra oss, selv om mobilnummeret ditt er registrert på en statlig eller føderal ikke-ring-liste. Meldingsfrekvensen varierer. Samtykke er ikke en betingelse for kjøp.

Hvis du ønsker å avslutte abonnementet på å motta tekstmeldinger og varsler, svar med STOPP på enhver mobilmelding sendt fra oss eller bruk avmeldingslenken vi ga deg i noen av meldingene våre. Du forstår og godtar at alternative metoder for å velge bort, for eksempel å bruke alternative ord eller forespørsler, ikke vil anses som en rimelig måte å velge bort. Vi tar ikke betalt for tjenesten, men du er ansvarlig for alle gebyrer og avgifter knyttet til tekstmeldinger pålagt av din trådløse leverandør. Meldings- og datatakster kan gjelde.

For eventuelle spørsmål, vennligst send HJELP til nummeret du mottok meldingene fra. Du kan også kontakte oss på https://www.luvion.no/pages/kontakt for mer informasjon.

Vi har rett til å endre ethvert telefonnummer eller kortkode vi bruker for å betjene tjenesten når som helst. Du vil bli varslet ved slike anledninger. Du godtar at eventuelle meldinger du sender til et telefonnummer eller en kort kode vi har endret, inkludert STOPP- eller HJELP-forespørsler, kanskje ikke mottas, og vi vil ikke være ansvarlige for å respektere forespørsler i slike meldinger.

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, godtar du at vi ikke vil være ansvarlige for mislykket, forsinket eller feilrettet levering av informasjon sendt gjennom tjenesten, eventuelle feil i slik informasjon og/eller handlinger du kan eller ikke kan ta i avhengighet av informasjonen eller tjenesten.

Din rett til personvern er viktig for oss. Du kan se vår personvernerklæring
https://www.luvion.no/pages/privacypolicy for å bestemme hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine.


16. KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde hos Fiskerstrand Hegland AS, er ansvarlig for betaling av de ytelser Fiskerstrand Hegland AS eller Fiskerstrand Hegland AS sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Fiskerstrand Hegland AS sin side.

17. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD

Fiskerstrand Hegland AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Fiskerstrand Hegland AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Fiskerstrand Hegland AS sin kontroll, og som Fiskerstrand Hegland AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Fiskerstrand Hegland AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Fiskerstrand Hegland AS sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

18. ENDRING AV VILKÅRENE

Fiskerstrand Hegland AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

19. FORCE MAJEUR

Er Fiskerstrand Hegland AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Fiskerstrand Hegland AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

20. TVISTER

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.” Er nettbutikken Nsafemerket og du opplever brudd på Nsafes retningslinjene kan du klage til Nsafs klagenemd, eNemda.